Sexologi

Alla människor är sexuella varelser och sexualiteten är en viktig del av många människors liv. Som yrkesverksam inom socialt arbete, vård eller omsorg möter vi dagligen människor som behöver vår hjälp.

Att kunna hantera frågeställningar som rör sexualitet, könsidentitet, läggning eller liknande är en viktig del i ett gott omhändertagande och bemötande. Många grundutbildningar inom människovårdande yrken har liten eller ingen del där sexuella frågeställningar tas upp.

Vi erbjuder därför skräddarsydda utbildningar, föreläsningar eller workshops inom området sexualitet och vård, omsorg, socialt arbete, psykoterapi eller liknande.

Välkommen med er förfrågan.

formelement_samtala