KBT

Kognitiv beteendeterapi

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är hjälpsamma och därför leder till psykiskt illabefinnande.

Det kan vara en kortare intervention men ibland också handla om längre terapier där man jobbar med personens djupare grundantaganden om sig själv och omvärlden. Metoden bygger på att patienten själv är aktiv mellan sessionerna och tränar på färdigheter som man talat om i terapin.

Förutom sk traditionell KBT arbetar vi också med inslag av mindfulness och ACT, acceptance commitment therapy samt Schematerapi. Inom ACT arbetar man med acceptans (som inte ska förväxlas med att stillatigande ta emot allt som drabbar en) medveten närvaro i nuet och att släppa taget om tankar som inte är hjälpsamma. Målet att öka den psykologiska flexibiliteten och höja livskvaliteten snarare än att fokusera på att få bort smärtsamma upplevelser. Schematerapi är en mer djupgående terapiform som är användbar vid svårare problematik som grundlagts tidigt i livet.

formelement_samtala