KBT

Kognitiv beteendeterapi

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är hjälpsamma och därför leder till psykiskt illabefinnande.

Det kan vara en kortare intervention men ibland också handla om längre terapier där man jobbar med personens djupare grundantaganden om sig själv och omvärlden. Metoden bygger på att patienten själv är aktiv mellan sessionerna och tränar på färdigheter som man talat om i terapin.

Vi jobbar också med inslag av mindfulness och ACT, acceptance commitment therapy. Inom denna gren arbetar man med medveten närvaro i nuet och att släppa taget om tankar som inte är hjälpsamma. Inom  ACT är målet att öka den psykologiska flexibiliteten och höja livskvaliteten snarare än att fokusera på att få bort smärtsamma upplevelser.

formelement_samtala