Handledning

Önskar du eller din arbetsgrupp handledning med KBT-inriktning?

Samtala erbjuder möjligheten att boka enskilda handledningssessioner eller som ett återkommande inslag i ert arbete. Vi erbjuder handledning i sexologiskt arbete såväl som till andra yrkesgrupper inom vård, omsorg, psykoterapi eller socialt arbete. Vi tar emot handledningsuppdrag enskilt eller i grupp.

Kontakta Samtala för ett kostnadsförslag utifrån era önskemål på kontakt@samtala.org.

formelement_samtala