Hur vi jobbar

Grunden som alla samtal vilar på, oavsett det handlar om en längre psykoterapi eller kortare rådgivning, är kognitiv beteendeterapi. KBT kan ses som ett paraplybegrepp där flera olika modeller och terapier ryms, tex ACT, Schematerapi, Mindfuless. Inom KBT finns en rad verktyg som används under sessionen men också utanför terapirummet. Dessa är bla:

  • Exponering. används ofta vid ångest eller fobier där personen hamnat i ett undvikande av saker eller situationer som känns nödvändiga i stunden men som bara vidmakthåller problemet.
  • Beteendeaktivering. Vanligt vid depression där personen blivit passiv och drar sig undan sociala kontakter, men också mycket effektivt vid sexuella problem som ofta kan leda till undvikande av sexuella situationer eller passivitet.
  • Mindfulness/medveten närvaro. En typ av meditation där man tränar att stanna upp och vara närvarande i nuet utan att döma eller värdera. Denna metod används ofta vid stressrelaterade problem. Vid sexuella problem såsom sviktande erektion, svårt att få orgasm, känna/behålla lusten eller negativ kroppsuppfattning är mindfulness med riktad kroppsskanning en verksam metod.

 

Karina Bäckström är vidareutbildad inom Schematerapi samt EMDR. Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell KBT,  som influerats av bland annat anknytningsteori och gestaltterapi, som passar bra vid en mer långdragen och komplex problematik. Har du gått i tidigare behandling som fungerat bra för stunden men problemen återkommer när du avslutat terapin, så kan schematerapi vara ett alternativ för dig.

EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att bearbeta och bättre hantera trauman eller andra svåra händelser som stör dig i ditt liv. Har du varit med om våldtäkt, sexuella övergrepp eller annat svår/ traumatisk händelse kan EMDR vara ett sätt att komma vidare i livet.